Upravljanje terjatev

V našem CRM sistemu smo razvili modul za upravljanje terjatev. Modul je namenjen vsem, ki v imenu upnika skrbnite za vodnje in izterjavo terjatev. Z modulom “Terjatve” si omogočite pregled nad odprtimi, plačanimi in zapadlimi terjatvami. V modul smo integrirali tudi datum plačil ter znesek posameznih plačil.

Upravljanje terjatev preko našega CRM sistema omogoči podjetju, da ima vse odprte terjatve in terjatve v postopku urejanja na enem mestu.

Podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem terjatev, dosledno spremljajo plačilne roke upnikovih kupcev in jih preko telefona, SMS sporočil oz Email sporočil opozarjajo na plačila.

V modulu lahko vodite na eni strani DOLŽNIKE, na drugi strani pa UPNIKE. Z našim CRM sistemom dobite celovit pregled nad terjatvami.

vodenje-terjatev
vodenje-terjatve-kupcev
celovit-sistem-za-vodenje-terjatev
Vaša ocena